مجوز فعاليت

مجوز فعالیت شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان

شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان از سوي سازمان بورس اوراق بهادار مجوز فعاليت گرفت.

به گزارش سايت سازمان بورس اوراق بهادار رئيس اداره نهادهاي سازمان بورس اوراق بهادار گفت: شرکت هاي سبدگردان ، از آن دسته از نهادهاي مالي هستند که در غالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع براي سرمايه گذار معين تصميم به خريد، فروش يا نگهداري اوراق بهادار به نام سرمايه گذار مي نمايند.

گفتني است شرکت سبدگردان سرمايه ايرانيان(shassa.com) سومين شرکت سبدگردان مي باشد که با مديرعاملي دکتر سيد مصطفي صفاري از اساتيد دانشگاه و متخصص بازار سرمايه مجوز فعاليت گرفته است.

لازم به ذکر است که مجوز فعالیت این شرکت  در تاریخ 1396/09/19 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت پنج سالِ دیگر و تا تاریخ 1401/09/20 تمدید شد.