نرخ پايين سرمايه گذاري

نرخ پايين سرمايه گذاري راهي براي حمايت از سرمايه گذاران

 پايين بودن نرخ سرمايه گذاري در ايران نسبت به ساير کشورها عاملي موثر براي جذب سرمايه گذاران جديد است.

 مصطفي صفاري کارشناس ارشد بازار سرمايه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب که سرمايه گذاران خارجي تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در ايران دارند، گفت: با گران شدن هزينه هاي سفر به ساير کشورها به علت رشد قابل توجه بهاي ارز، شرايط براي جذب بيشتر مسافران خارجي براي بازديد از ايران و جذب سرمايه گذاري کشور ميسر است.
کارشناس ارشد بازار سرمايه، اظهار داشت: با جايگزين شدن کالاي داخلي از طريق افزايش توليد و حرکت به سمت صادرات بيشتر، تمام پتانسيل هاي صنعتي کشور رشد خواهد کرد که نتيجه تحقق اين امر تعبير کامل حمايت از توليد ملي است./